Ένας ειδικός για ασφαλή, εξοικονόμηση ενέργειας και φιλικός προς το περιβάλλον Λύση ελέγχου ροής

Η CONVISTA ανέθεσε συμβόλαιο για την προμήθεια βαλβίδων ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου στην ANSALDO ENERGIA στην Ιταλία

Στις αρχές του τρέχοντος έτους, τον Ιανουάριο 15.2020, η CONVISTA ανατέθηκε επίσημα το συμβόλαιο για την προμήθεια χειροκίνητων βαλβίδων σφαιρών & βαλβίδων ελέγχου για μονάδα ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου στην ANSALDO ENERGIA. Όλες οι βαλβίδες θα σχεδιαστούν και θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τα φύλλα δεδομένων της ΜΕΤΑΝΟΙΜΠΙΑΝΤΗΣ. Η συμμετοχή της CONVISTA σε αυτό το έργο όχι μόνο αποδεικνύει τη δύναμη των ολοκληρωμένων λύσεων βιομηχανικών βαλβίδων και την άφθονη εμπειρία στη βιομηχανία ηλεκτρικής ενέργειας.


Ώρα μετά: 16 Νοε -2020